3 Adımda Doğu Perinçek'e Nasıl İmza Verilir

Doğu Perinçek için imza zamanı!

Türk Milleti geleceğine sahip çıkma göreviyle karşı karşıyadır. Dr. Doğu Perinçek, milletimizin vereceği 100 bin imzayla aday olacaktır. Bütün vatandaşlarımızı 4-9 Mayıs tarihleri arasında seçmen kayıtlarının bulunduğu ilçe seçim kurullarına giderek Doğu Perinçek’in adaylığı...

Doğu Perinçek

Doğu Perinçek’in Kitapları

Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek (Orta Asya Kavimlerinin Tarihsel Gelişmeleri)  Elinizdeki kitap, Orta Asya kavimlerinin tarihsel gelişmesi üzerine Türkiye’de tarihsel materyalist kavrayışla yapılan ilk çalışmadır ve daha sonraki araştırmaların yolunu açmıştır.Çalışmanın birinci amacı, Türk toplumunun...

Doğu Perinçek'in Babası ve Dedesi

Perinçek Soyadının Hikayesi

Biz Erzincan ili Kemaliye (Eğin) ilçesi Apçağa köyündeniz. Ailemizin lakabı Hacı Sadıkgil. 1934 yılında Soyadı Kanunu çıktığı zaman, babam Sadık Perinçek öğrenci. Daha sonra Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı, 16 yıl Erzincan Milletvekilliği ve Adalet Partisi...

Doğu Perinçek - Annesi ve Babası

Doğu Perinçek’in Dört Koldan Soyağacı

1 – BABAMIN BABASI TARAFINDAN SOYUMUZ Babamın baba tarafından ataları, Rus Çarlığı’nın saldırıları üzerine 1790’lı yıllarda Karadeniz’e dökülen Kuban ırmağı boylarından başlarında büyük atamız Hasan Ağa olmak üzere, 13 aile olarak önce Erzurum-Kars arasında,...

Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da

Doğu Perinçek: Baskılara teslim oldular

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek 02/05/2018 tarihinde Ulusal Kanal’da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Perinçek Ulusal Kanal’daki programda, Yüksek Seçim Kurulu’nun yurt dışında bulunan seçmenlerin Cumhurbaşkanı gösterememesi durumunu eleştirdi...

Doğu Perinçek

Şeyh Bedrettin ve Börklüce Mustafa

Şeyh Bedrettin, I. Murad’ın mirasla intikal eden arazi bağışladığı Gazi İsrail’in oğludur. Aslında zaviye sahibi Ortodoks bir İslam teologu olan Bedrettin başlangıçta Sufîlerin dostu değildir. Mısır’da Şeyh Hüseyin Ahlatî’nin müridi olmuş daha sonra Tebriz’de...

Doğu Perinçek

Osmanlı Devletinde Halk Ayaklanmaları Dönemi

1402 -1421 tarihîleri arasında bütün antifeodal güçlerin feodalitenin sınıf egemenliğine karşı ayaklandıklarını görüyoruz. Akrabalık hukukuna bağlı Türkmenler yanında köylüler de bu isyanlara katılmışlardır. Yıldırım Beyazıd’ın oğulları, Ankara yenilgisinden sonra Timur’dan bazı beylikler aldılar; ancak...

Doğu Perinçek

Osmanlı Devletinin Feodalleştirilmesi Mücadelesi

I.Murad ve I.Beyazıd devirleri Osmanlı devletinin feodalleşme sürecinin hızlandığı devirlerdir. Bu safhada askerî örgütlenme ile feodalizm arasındaki çelişme, devletin bütün kurumlarında, hatta padişahların kişiliklerinde dahi görülmektedir. Amansız bir savaşçı olan I. Murad bu niteliği...