Doğu Perinçek’in Dört Koldan Soyağacı

1 – BABAMIN BABASI TARAFINDAN SOYUMUZ

Babamın baba tarafından ataları, Rus Çarlığı’nın saldırıları üzerine 1790’lı yıllarda Karadeniz’e dökülen Kuban ırmağı boylarından başlarında büyük atamız Hasan Ağa olmak üzere, 13 aile olarak önce Erzurum-Kars arasında, sonra Erzincan Eğin (Kemaliye) Çit köyü civarında yerleşmişlerdir. 13 ailenin bir kısmı oralarda kalmış, yalnız Hasan Ağa’nın torunları Ahmet, Mehmet ve Hacı Yaşar Erzincan bölgesine gelmiş. Bunlardan Ahmet İliç ilçesine yerleşmiş ve Mehmet ile Hacı Yaşar, Eğin’in Eskiçit-Hinge köyü arasına yerleşmiş, sonra şimdiki Çit köyünü kurmuşlardır. Daha sonra Hacı Yaşar, 1850 öncesinde Eğin’in (Kemaliye) Apçağa köyüne yerleşmiştir.

Doğu Perinçek - Annesi ve Babası

Doğu Perinçek – Annesi ve Babası

1790’lı yıllarda Kuban bölgesi nüfusundan 600 bin insan eksiliyor. Bunların üçte ikisi, yani 400 bin civarında bir nüfus Anadolu’ya göç ediyor.
(Alexandre Grigoriantz, Kafkasya Halkları, Yeni Bin Yıl Yayınları, Medya Ofset, tarihsiz, s. 33).

Kuban ırmağı boylarında Türk olarak Türkmenler, Karaçaylar ve Nogaylar yaşıyor. Eğin’de yaşayan Türk nüfus içinde bir hayli Kafkas göçmeni var. Bu nüfus, Oğuz Türkçesi konuşuyor. Hasan Ağa soyundan gelenlerin dilleri de Türkmenlerin konuştuğu Türkçe.

Hasan Ağa’nın torunu Hacı Yaşar’ın oğlu 1850 doğumlu Hacı Sadık’tır. Hacı Sadık’ın oğullarından Hacı Mahmut, Osmanlı’nın Mekke’deki son PTT Müdürü’dür. Onun kardeşi, büyükbabam Mehmet Cemal Perinçek, 1887-1964 yılları arasında yaşamıştır, PTT müdürüdür. Oğlu babam Sadık Perinçek, yargıçlık, Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı ve 16 yıl Erzincan Milletvekilliği görevinde bulunmuştur. Ceza hukukçuları arasında yarım yüzyıldır başvuru kitabı olarak kullanılan kitapları vardır.

Hasan Ağa’nın erkek soyundan gelen yüzlerce aile, bugün Türkiye’de Perinçek, Çitli, Kuban, Kopan gibi soyadlarıyla yaşıyorlar. Hepsinin isimleri, adresleri ve telefonları soyağacında bir bir yazılıdır.

2 – BABAMIN ANNESİ TARAFINDAN SOYUMUZ

Babamın annesi tarafından soyumuz da aynı köyden, yani Eğin (Kemaliye) Apçağa köyündendir. Babaannem Rahime Behiye Perinçek’in babası Mustafa Efendi (Mustafa Yılmaz) dir. Onun babası Adıgüzel Ağa, Abdulhamit zamanında, Hicri 1304 (1888) yılında, Eğin’in ünlü Gemürgap kayasını yararak yolu açan taş ustasıdır ve adına destanlar yazılmıştır. Adıgüzel Ağa’nın babası Mehmet, Osmanlı-Rus savaşlarında şehit düşmüştür.

3 – ANNEMİN BABASI TARAFINDAN SOYUMUZ

Annemin babası İbrahim Olcaytu, Malatya’nın Darende İlçesi Balaban (Gerimteri) köyündendir. Yıllarca öğretmenlik ve at sırtında ilköğretim müfettişliği yapmış, çok sayıda köy okulu inşa edilmesine önderlik etmiştir. Hayatı, folklor ve kültür araştırmaları üç cilt halinde yayımlanmıştır
(Hayatım ve Şiirlerim, Folklor Defterleri 1907-1945 I ve II, Kalan Yayınları).

Dedemin babası Hacıoğulları’ndan Köşker Bekir 1840-1916 yılları arasında yaşamıştır. Onun babası Hacıoğllurı’ndan İbrahim, 1782-1843 yılları arasında yaşamıştır. Onun babası Hacıoğulları’ndan Bekir, 1757-1827 arasında yaşamıştır. Onun babası aileye ismini veren, Hacı Mehmet, 1700’lü yıllarda yaşamıştır.

Dedemin kardeşi Seyyit, İngiliz emperyalizmine karşı savaşta Yemen Cephesinde şehit olmuştur. Büyük amcamız Seyit beyin şehit olduğu 1915 yılında, babası Köşker Bekir’in dedem İbrahim Olcaytu’ya yazdığı mektup elimizdedir. Bu mektupta Köşker Bekir, askere giden oğlundan haber alamayışının acısını dile getirmektedir. Köşker Bekir’in bu mektubu bilgili bir insanın ölçülerini ve birikimini yansıtmaktadır.

Annemin kardeşi, büyük dayım Orhan Olcaytu, banka memurluğu yapmıştır. Küçük dayım Turhan Olcaytu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Tümgeneral rütbesine yükselmiştir. Sicilinde komutanları, bana bizzat Korg. Faruk Güventür’ün belirttiğine göre, genelkurmay başkanı olabilecek yetenekleri bulunduğunu yazmışlardır.

Annemin baba tarafı, yani Hacıoğulları sülalelesi, Oğuzların Barak aşiretindendir. İlginçtir, anne tarafımdan soyumuz da Kuban’dan gelmiştir. Dedem, ailesine soylarının Kuban Köprübaşı’ndan geldiğini söylermiş. Aşiret, önce 60 çadır olarak geldikleri Halep bölgesine yerleşmiş, sonra Gaziantep, Urfa Birecik, Malatya Darende ve Elbistan’a ve daha sonra da Tekirdağ yörelerine dağılmıştır. Konuştukları dil, Oğuz Türkçesidir.

4 – ANNEMİN ANNESİ TARAFINDAN SOYUMUZ

Annemin Annesi Firuze Olcaytu, o zaman Elazığ’a, bugün Tunceli’ye bağlı olan Pertek kazasından Terzigil’den Ahmet Bey’in kızıdır. Aile Pertek’e Elazığ’dan gelmiştir. Aile Elazığ bölgesinde bulunduğu zaman “Kerrar Beyleri” olarak anılmaktadır. Anneannemin kardeşlerinden Abdurrahman bey, Kafkas cephesinde Osmanlı-Rus savaşlarında şehit olmuştur. Terzigil’den Ahmet’in babası Apturrahman Molla’dır. Apturrahman Molla’nın babası Hacı Terzi Yusuf’tur. Anneanemin kardeşleri Zeki Özcan ve Mustafa Özcan’dır. Anneanemin ailesinde çok sayıda subay bulunmaktadır.

EŞİM ŞULE PERİNÇEK’İN SOYU

Eşim Şule Perinçek (Zaloğlu), baba tarafından Kafkasya Dağıstan kökenli Zaloğlu’lardandır. Aile Kafkaslar’dan gelerek Trabzon’a yerleşmiştir. Eşimin anne tarafı Afyon Dinar’lıdır. Eşimin babası Dr. Ali Nihat Zaloğlu, annesi Şükran Zaloğlu’dur. Eşimin büyükbabası Yüzbaşı Vasfi Bey, Çanakkale savaşlarında 19 Mayıs 1915 günü şehit düşmüştür ve halen Çanakkale şehitliğinde yatmaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir