Tagged: patriyarkal feodalizm

Doğu Perinçek

Anadolu Öncesi Türk Toplumları

XI. yüzyılda Türklerin Ön Asya’ya girişi bir kavimler göçüydü. Bu hareket, daha önceki devirlerdeki Cermen, Slav ve Arap göçlerini andırmaktadır. VIII. yüzyılın sonlarından beri Türk göçebeleri Siri Derya nehri civarında bir tribüler birliği meydana...